הזמנות ומשלוחים

משלוחים

חברת   FLYBYFLYשולחת  לכל חלקי הארץ ועד בית הלקוח .

הפריטים שרכשת יישלחו אליך באמצעות חברות שליחויות (במידה וביקשת לקבל את הפריט עם שליח ישירות עד הבית), יתאמו איתך מראש את זמני ההגעה שלו.

אנו מתחייבים לארוז ולהוציא עבורך את הפריט למשלוח עד שלושה ימים מיום הזמנת הפריט. ומתחייבים שהמוצר יגיע לביתך בין יום אחד ועד 3 ימי עסקים .

ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרב חלקי הארץ

במידה והמזמין  מבטל  את המשלוח לאחר יציאתו לחברת המשלוחים ו/או מסרב לקבל את המשלוח מחברת השליחויות יישא המזמין בתשלום בסך 35 ש"ח עבור השליחות.
במידה וכתובת המשלוח נמצאת בישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה במסגרת עבודתה, החברה  תיצור קשר עם המזמין לצורך שינוי היעד 
החברה  אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות, אך תעמוד לרשותכם כדי לנסות לפתור כל בעיה ובזמן המהיר ביותר.
האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים. החברה רשאית- אך לא מתחייבת – לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה באתר, לא תהיה מחויבת החברה לספקה.
כמובן שמועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.
 המוצרים שהוזמנו באתר יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שבבעלות המזמינה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה באתר.

עלויות משלוח
שליח עד הבית - 35 ₪ .
איסוף עצמי מהחנות - חינם 

הזדהות וביצוע הזמנות באתר
רכישת מוצרים תתבצע על ידי מזמין רשום באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם והכרחי לביצוע ההזמנה באתרינו.

החברה מתחייבת לא לעשות בפרטי המזמין כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על המזמין להקפיד למסור את כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק וללא טעויות. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה עקב פרטים מוטעים, יחוייב המזמין בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. לפיכך, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
עם ביצוע ההזמנה ע"י המזמין החברה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה בדואר האלקטרוני למזמין על אישור העסקה.
פרטי ההזמנה כפי שהזין המזמין בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה  יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.
במידה ולא תאושר העסקה ע"י חברת האשראי, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והוא יצטרך למסור אמצעי תשלום אחר.

אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי במחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. עם זאת, במידה ולא צוין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהיה החברה מחויבת במכירת המוצר ללקוח, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכש. האמור הנו בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששילם במידה ואכן שילם לחברה  ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו ישלח למזמין הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית החברה  להציע למזמין מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן על ידה. במידה והמזמין יקבל את הצעת החברה יעודכנו פרטי ההזמנה החדשה. היה והמזמין אינו מעוניין  במוצר החלופי, החברה תבטל את העסקה ולמזמין לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי המזמין.

המזמין יהיה  רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה –היעד למשלוח שיעודכן על ידי המזמין יישמר במאגר כיעד המבוקש של המזמין.
כל מזמין  רשאי להזמין באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
1. המזמין  הנו  כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
2.במידה והמזמין הינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושו באתר כאילו קיבל את אישור האפוטרופוס.
3. המזמין הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי.
 יודגש כי החברה  תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה של מזמין מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במקרים בהם:
4. אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים ולא אמינים.
5. אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של האתר.
6. אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.
7. אם קיים חוב כספים לחברה או לחברות הקשורות עימה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.
8.אם כרטיס האשראי שברשות המזמין/הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
9.לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. עם זאת, יש להדגיש, כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים (בהתאם לתקנון), והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל הנהלת האתר.
10.אם יתברר שכרטיס האשראי של המזמין/לקוח אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות טלפון לשם השלמת העסקה או ביטולה.